Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
http://engelsizsehirler.tbb.gov.tr/
[email protected]

 


YARIŞMA KONUSU

Engelli vatandaşların şehir yaşamına katılımının kolaylaştırılması ve engellilere yönelik farkındalığın artırılmasıdır.

YARIŞMA HEDEFİ
Yarışmayla engelli bireylerin günlük hayatlarında kısıtlama, sıkıntı ve engelle karşılaşmadan, herhangi bir yardıma muhtaç kalmadan, tüm kentsel hizmetlere ve ulaşmalarını sağlayacak girişimlerin geliştirilmesi ve vatandaş düzeyinde farkındalığın artırılması hedeflenmektedir.

Beklenen Sonuçlar
Şehir düzenlemelerinin engelli vatandaşların günlük yaşamanı iyileştirilmiş olması ve vatandaş düzeyinde farkındalığın artırılması

ÖDÜL
Türkiye Belediyeler Birliği’ne başvuru yapan belediyeler iki aşamada değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir. Birinci aşama fikir aşaması olup bu aşamada yarışma takvimi bölümünde belirtilen tarihe kadar alınacak başvurular jüri tarafından değerlendirilip sıralanır. Başarılı bulunan başvuruların sıralamaya göre ilk on belediye ödüllendirilecektir. Seçilen 10 projenin her birine 500.000 TL ödül verilecektir.

İkinci aşamada yarışma jürisi tarafından uygulaması en başarılı bulunan 3 belediye ayrıca ödüllendirilecektir. Birinci aşamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde ikinci aşama için başvurabilecektir.

İkinci aşama 2021 yılı Mayıs ayında sonuçlandırılacak olup ödül tutarı;

Birinci belediyeye 1.000.000 TL,
İkinci belediyeye 750.000 TL,
Üçüncü belediyeye 500.000 TL’dir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Aşağıda yer alan tarihlere uygun olarak yarışma sonuçlandırılacaktır.

Duyuru Tarihi: 3 Aralık 2020 (Dünya Engelliler Günü)

Aşama Fikir Projesi Teslim: 31 Mart 2021

Başvurular, “engelsizsehirler.tbb.gov.tr” adresli internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek olup bu sayfa üzerinde başvuru tamamlandıktan sonra Detaylı Başvuru FormuTaahhütname ve Başkanlık Onay resmi yazısı (Yazıda yer alan Kayıt No kısmı KAYSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi) sisteminde yer alan Belediyenizin DETSİS numarasıdır) ile birlikte tüm proje dokümanları Türkiye Belediyeler Birliği’ne iletilmelidir.

Skip to content